Vietcombank Đuôi AAA.AAAB

19.500.000 

Tài Khoản Ngân hàng Vietcombank HCM

  • Không yêu cầu số dư hay bất kì điều kiệu duy trì.
  • Có nhân viên đến tận nhà hướng dẫn đầy đủ quy trình mở số tài khoản theo đúng quy định của Ngân hàng.